Đăng ký nhận thông tin

Thông tin căn hộ

White House

 • CĂN HỘ SỐ: 01
  2PN, 2WC

 • DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG
  98.92 m2

 • DIỆN TÍCH THÔNG THỦY
  88.34 - 92.15 m2

01
01

Hướng và vị trí căn hộ

White House

 • CĂN HỘ SỐ: 02
  1PN, 1WC

 • DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG
  53.01 m2

 • DIỆN TÍCH THÔNG THỦY
  46.29 - 47.95 m2

02
02

Hướng và vị trí căn hộ

White House

 • CĂN HỘ SỐ: 03
  1PN, 1WC

 • DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG
  55.73 m2

 • DIỆN TÍCH THÔNG THỦY
  48.88 - 52.21 m2

03
03

Hướng và vị trí căn hộ

White House

 • CĂN HỘ SỐ: 04
  1PN, 1WC

 • DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG
  55.27 m2

 • DIỆN TÍCH THÔNG THỦY
  47.86 - 50.72 m2

04
04

Hướng và vị trí căn hộ

White House

 • CĂN HỘ SỐ: 05
  2PN, 2WC

 • DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG
  98.92 m2

 • DIỆN TÍCH THÔNG THỦY
  88.83 - 92.25 m2

05
05

Hướng và vị trí căn hộ

White House

 • CĂN HỘ SỐ: 06
  2PN, 2WC

 • DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG
  97.21 m2

 • DIỆN TÍCH THÔNG THỦY
  88.01 - 89.88 m2

06
06

Hướng và vị trí căn hộ

White House

 • CĂN HỘ SỐ: 07
  1PN, 1WC

 • DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG
  55.27 m2

 • DIỆN TÍCH THÔNG THỦY
  47.86 - 50.72 m2

07
07

Hướng và vị trí căn hộ

White House

 • CĂN HỘ SỐ: 08
  1PN, 1WC

 • DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG
  53.91 m2

 • DIỆN TÍCH THÔNG THỦY
  47.06 - 50.4 m2

08
08

Hướng và vị trí căn hộ

White House

 • CĂN HỘ SỐ: 09
  1PN, 1WC

 • DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG
  52.59 m2

 • DIỆN TÍCH THÔNG THỦY
  46.1 - 47.78 m2

09
09

Hướng và vị trí căn hộ

White House

 • CĂN HỘ SỐ: 10
  2PN, 2WC

 • DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG
  97.18 m2

 • DIỆN TÍCH THÔNG THỦY
  87.52 - 89.77 m2

10
10

Hướng và vị trí căn hộ

Trở về
http://www.sunwahpearl.com/
http://www.sunwahpearl.com/catalog/view/theme/